Συνδεθείτε απομακρυσμένα σε virtual desktops ή virtual apps του Μηχανογραφικού Κέντρου, μέσω του VMware Horizon Client ή μέσω HTML access (συνίσταται).

Install VMware Horizon Client
VMware Horizon HTML Access